Koester uw eigen stek: de thuiswerkplek

“In het Platform Slim Werken Slim Reizen (SWSR ) werken overheden, werknemersorganisaties, werkgevers en MKB samen, met als doel in 2014 2 miljoen mensen slim te kunnen laten werken en reizen. Het effect hiervan is dat de filedruk in de spits met 5% zal afnemen.”

Kijk, da’s nou lekker. Iedereen die in de bouwvakvakantie over de snelweg rijdt, merkt wat het effect is van nèt wat minder auto’s op de weg. Je kan lekker doorrijden en op de plekken waar normaal urenlang het verkeer stapvoets voortsukkelt, kun je nu een spreekwoordelijk kanon afschieten.  Dus wie is daar niet voor?

Klein probleem: om míj in die spits lekker te laten doorrijden, moet ú later van huis. Of andersom.

Nu hoeft u me echt niet uit te leggen dat u als productiemedewerker in een vleesfabriek moeilijk van 09:00 tot 10:00 thuis kunt werken. Ook de verkoopmedewerker van De Bijenkorf op de kledingafdeling zal thuis niet veel verkopen. En een plastisch chirurg kan moeilijk digitaal opereren. Maar er blijft toch een aardige categorie mensen over die een deel van hun werk in principe best thuis zou kunnen verrichten.

Gelukkig hebben veel werkgevers inmiddels hun meest bange vermoedens laten varen. Nee, we blijven niet lekker lang uitslapen in de tijd van de baas. We doen gewoon het werk dat is afgesproken. Meestal is daar een computer voor nodig. Sommigen hangen onderuit op de bank met hun laptop, anderen gebruiken de keukentafel. De rest zit achter een goedkoop IKEA-bureautje achter een fors geprijsde iMac of een Windows-PC met reuzenscherm.

Allemaal vrije keuze, dus iedereen gelukkig. Rugklachten zul je van zo’n uurtje thuis niet snel oplopen. En het gevoel van vrijheid is onbetaalbaar. Een eigen huis, een plek onder de zon…

Maar dan betreden ARBO-dienst, vakbond en fiscus het speelterrein. Wie betaalt de inrichting van de werkplek? Zijn er fiscale voorwaarden voor een vergoeding voor de inrichting? Hoe controleert de werkgever de inrichting van de werkplek?

Werkgevers krijgen het advies om een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie te maken om de risico’s van thuiswerken in te schatten. Als de thuiswerkplek aanpassing behoeft is dat volgens de wet de verantwoordelijkheid van de  werkgever. De fiscus zorgt er dan weer voor dat het niet te mooi (lees: te duur) wordt, want dat is dan weer een vorm van betaling in natura, dus extra salaris…

Zo zit u binnenkort een checklist in te vullen om te controleren of uw thuiswerkplek voldoet aan de arbo-normen. Het is zelfs niet ondenkbaar dat uw werkgever een deskundige inhuurt om uw thuiswerkplek te laten checken. Gelukkig mag u ook een foto van uw thuiswerkplek opsturen aan zo’n deskundige.

U kunt deze bemoeienis met uw eigen thuiswerkplek natuurlijk ook van de positieve kant bekijken. Zo kunt u uw oude versleten bureaustoel op kosten van uw werkgever laten vervangen door een verantwoorde ergonomische bureaustoel, of multi-instelbare, fraaie design-stoel! De fiscus staat erbij en kijkt ernaar, zolang u maar binnen de vastgestelde grenzen blijft. En voorlopig hoeft u niet bang te zijn dat u een urenregistratie bij moet gaan bij houden van de uren dat u thuis buiten werktijd voor privé doeleinden op uw gloednieuwe luxe bureaustoel zit!

John Klinkhamer